ကိုယ်ရေးအကျဉ်း CV

My Profile

စာရေးသူသည် မြန်မာပြည်ရှိ မိသားစုပိုင် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း တစ်ခုတွင် ဆယ်နှစ်ကျော်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့ ပညာဆက်လက်သင်ကြားရန် ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့သင်တန်းအပြီးတွင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာပါရဂူဘွဲ့ သင်တန်း ဆက်လက်တက်ရောက်ရန်အတွက် သုတေသနပညာသင်ဆု (PhD Studentship)ရရှိခဲ့ပါသည်။  ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အထိ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ရှိ Middlesex တက္ကသိုလ်တွင် စီးပွားရေးပညာကထိကအဖြစ် စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ဘောဂဗေဒ (Business Economics)၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဘောဂဗေဒ (Managerial Economics)၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှု (Econometrics)၊  ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက် နှင့် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ (Financial Markets and Financial Institutions)၊ ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချခဲ့ပြီး  စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ပုဂ္ဂလိကပညာရေးး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် အကြီးတန်းကထိကရာထူးဖြင့် University of Bradford (UK) ဘွဲ့ကြိုနှင့် MBA ဘွဲ့ သင်တန်းများတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစာရင်းအင်းပညာ (Quantitative Methods for Managers)၊ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာဘောဂဗေဒ (Business Economics)၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာ (International Business Strategy) ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ဆန်းမှစပြီး University of Nottingham Malaysia Campus (ranked in the World top 100 universities by the QS World University Rankings 2020) တွင် Associate Professor in Quantitative Economics နှင့် Director of Teaching and Learning (NUBS Malaysia) အဖြစ် သင်ကြားရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေပါသည်။

My PhD Supervisors


Left to right: Dr Chunxia Jiang, Dr Zhongwei Han, Professor Shujie Yao, me, Dr Kailei Wei

Professor Shujie Yao was one of my PhD supervisors while he was working as the Chair of Economic Group at Middlesex University. He is now working as Head of School and Professor of Economics and Chinese Sustainable Development at University of Nottingham. Professor Shujie Yao was ranked eighth among the world's China scholars specialising in the study of the Chinese economy in a recent article published in the Journal of Asian Economic Literature.


Left to right: Dr Kailei Wei, me, Dr Dirk Willenbockel, Dr Chunxia Jiang

Dr Dirk Willenbockel was one of my PhD supervisors while he was working as a Senior Lecturer and Research Leader at Middlesex University. He is now working as a Research Fellow at Institute of Development Studies, University of Sussex, UK.

 


2009 Campus for Finance Research Conference, Vallader; Germany (January 14-15)

Left to right: Dr André Gygax (Uniersity of Melbourne), me, Prof. Robert J. Aumann (winner of 2005 Nobel Prize for Economics, The Hebrew University of Jerusalem), Prof. Aumann's wife, Dr Amrit Judge (Nottingham University Business School), Dr Cesario Mateus (University of Greenwich). Dr Amrit Judge was one of my PhD supervisors.With Dr Marian Rizov (Professor of Economics, Now at University of Lincoln) in front of my office on my graduation day. Marian was also one of my PhD supervisors.DR MYINT MOE CHIT (PhD, Middlesex University)
Fellow of the Higher Education Academy (UK)
Associate Professor in Quantitative Economics
Director of Teaching and Learning
Nottingham University Business School 
University of Nottingham Malaysia 
Research Fellow (Globalisation and Economic Policy Centre-GEP)

EDUCATION

2010 – 2011      Post-graduate Certificate in Higher Education, Middlesex University, London

2005 – 2009      PhD in Economics, Middlesex University Business School, London

2004 – 2005  MSc in Research Methods for Business & Management with Distinction, Middlesex University

2003 – 2004     MSc in Money, Banking and Finance with Distinction, Middlesex University

2000 – 2002    Master of Business Administration, Monywa Institute of Economics; Myanmar

1983 – 1987    B. Econ (Economics), Institute of Economics; Myanmar


SCHOLARSHIP AND AWARDS
 • Middlesex University Research Studentship (2004-2008)
 • Chancellor's Scholarships for Academic Excellence (2003, 2005, 2006, 2007)

WORK EXPERIENCE

2018 -Present Associate Professor in Quantitative Economics and Director of Teaching and Learning

2014 - 2018  Senior University Teaching Fellow and Director of MBA Programmes                               Nottingham University Business School Malaysia 
                         
2011 – 2013        Senior Lecturer, Management Development Institute of Singapore      

2009 – 2011  Lecturer and Module Leader for Econometrics and Business Economics, Middlesex University Business School

2005 – 2009   PhD Researcher and Part-Time Lecturer, Middlesex University Business School

1997 – 2003   Director, Great Success Trading Co., LTD, Myanmar

1989 – 1997   Shwe Daung Blanket Factory, Monywa, Myanmar

PROFESSIONAL DEVELOPMENT TRAINING
 • Writing and Delivering Virtual/Remote Learning Materials
 • Using Information Technology in Virtual Learning Environment
 • Leadership and Management in Higher Education
 • PhD Supervisor Training

RESEARCH AND SCHOLARLY ACTIVITY
Articles in Refereed Academic Journals:

CHIT, M. M., 2019. Financial information credibility, legal environment and SMEs access to finance International Journal of the Economics of Business. 26(3), 329-354
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13571516.2019.1645379

CHIT, M. M., 2018. Political openness and the growth of small and medium enterprises: Empirical evidence from transition economies Empirical Economics. 55(2), 781-804
https://link.springer.com/article/10.1007/s00181-017-1290-x


Chit, M. and Borse, G. (2013) 'Determinants of Credit Card Fraud: Is Asia different from the other regions?' Management Development Journal of Singapore, 19(1), pp. 74-90.

Chit, M, (2012) ‘SMEs and Exports: An Empirical Analysis of SMEs in Developing and Emerging Economies’, Management Development Journal of Singapore, 18(1), pp. 29-47.

Chit, M. and Judge, A. (2011) ‘Non-linear effect of exchange rate volatility on exports and the role of financial sector development: Evidence from the emerging East Asian economies’, International Review of Applied Economics, 25(1), pp. 107-119. 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02692171.2010.483463#preview

Chit, M. Rizov, M. and Willenbockel, D. (2010) ‘Exchange Rate Volatility and Exports: New Empirical Evidence from the Emerging East Asian Economies’, The World Economy, 33 (2), pp. 239-263.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9701.2009.01230.x/abstract

Chit, M. (2008) ‘Exchange Rate Volatility and Exports: Evidence from the ASEAN-China Free Trade Area’, Journal of Chinese Economics and Business Studies, 6 (3), pp. 261-277. 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14765280802283543#preview


Other Refereed and/or Non-Published Conference Contributions:

Chit, M. "Small and Medium-Sized Enterprises and Financing Source Diversification: Strategy of Desperation" The 47th Money, Macro and Finance Group Research Conference, Cardiff University Business School, Cardiff, UK: September 9-11, 2015.

Chit, M. ‘Political openness, firm size and SME growth propensity: Empirical evidence from transition economies’, 4th Asian Management Research and Case Conference (AMRC) 2015: Management Issues in Emerging Markets for Sustainable Business; Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia: January 10-11, 2015.

Chit, M. ‘Fractional Multi-response Logit Regression Estimation of SMEs’ Financing Decisions’, ISI Regional Statistics Conference 2014: Statistical Science for a Better Tomorrow; Sasana Kijang, Kuala Lumpur; Malaysia: November 16-19, 2014.

Chit, M. (2009) ‘Non-linear effect of exchange rate volatility on exports: The role of financial sector development in emerging East Asian economies’, Campus for Finance Research Conference, Vallader; Germany: January 14-15, 2009.

Chit, M. (2008) ‘Non-linear effect of exchange rate volatility on exports: Evidence from the emerging East Asian economies’, Brunel Annual PhD Conference in Economics and Finance, London; UK: May 30, 2008 

Chit, M. & Judge, A. (2008) 'The Role of Financial Sector Development on the Impact of Exchange Rate Volatility and Exports' Fifteenth Annual Conference of the Multinational Finance Society, Orlando, Florida, USA; July 6-8, 2008. (Presenter: Dr Amrit Judge).

http://www.mfsociety.org/modules/modMainContent/uploadFiles/miscFiles/1316363034-MFC%202008%20Booklet.pdf 

Chit, M. (2008) ‘The role of financial sector development on the relationship between exchange rate volatility and exports: Empirical evidence from emerging East Asia economies’, The 19th CEA (UK) conference, Cambridge; UK: April 1-2, 2008

Chit, M. (2007) ‘Real Exchange Rate Volatility and Macroeconomic Fundamentals: Evidence from the ASEAN-China Free Trade Area’, The 18th CEA (UK) Annual Conference on Integrating China into the World Economy, Nottingham; UK: April 17, 2007.

Chit, M. (2006) ‘Exchange rate volatility and exports: Evidence from ASEAN – China Free Trade Area’, The 17th CEA (UK) Annual Conference on China in the Age of Globalisation: London; UK: April 11, 2006

FUNDED RESEARCH PROJECT
Technology Acquisitions and Successful Commercialisation: Drivers of Absorptive Capabilities of Firms (Funded by: Malaysian Technology Development Corporation)   

TEACHING EXPERIENCE
 • Business Economics
 • Financial Economics
 • Statistics and Econometrics
 • Managing International Business in Emerging Economies
 • International Business Strategy

RESEARCH WORKS IN PROGRESS
 • Firm size, institutional environment and SME growth in transition economies 
 • Firm Specific and Country Specific Factors of SMEs Exports
 • Financial sector development and corporate capital structure in East Asia
 • Corporate capital structure and credit rating

EXPERTISES
·      Econometric analysis of panel and time-series data
·      Using STATA, EVIEWS, Microfit and Microsoft Excel

 MEMBERSHIP
 • Fellow of the Higher Education Academy (UK)
 • Royal Economics Society
 • Chinese Economic Association (UK)

OTHER RESEARCH CONTRIBUTIONS

 •  Reviewer for Contemporary Economic Policy
 •  Reviewer for International Review of Applied Economics
 • Reviewer for the World Economy

No comments:

Post a Comment